Jdi na obsah Jdi na menu
 


*štvrtácka učebňa je veľmi pustá, na stenách nevisia žiadne mapy ani obrazy a keď vojdete, za katedrou vás už čaká profesorka a naznačí poslednému žiakovi aby zavrel dvere* Vítam vás na dnešnej hodine. Dnes sa naučíme o metóde, v ktorej namiesto písmen používame čísla. V roku 360 p.n.l. Aineias Taktikos napísal dielo "Taktika" o vojenskom umení. V časti "Poliorketika" uvádza 16 rôznych šifrovacích metód. Jedna z nich je založená na rovnakom princípe ako morzeovka. Iná využíva nahradenie znakov gréckej abecedy číslami, čo je spôsob manipulácie s údajmi v dnešnej kryptografii. Neskôr jeho šifrovanie preložili v 8. storočí aj do našeho jazyka, a preto sa dnes môžeme naučiť túto šifru, kde sa namiesto abecedy využívajú číselká. *dovysvetľuje a na tabuli sa zjaví tabuľka*

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

V

W

X

Y

Z

22

23

24

25

26

 

 

 

Takže podľa tabuľky vidíte, že písmeno A v zašifrovanej podobe bude vyzerať ako 01...takže slovo pes bude vyzerať: 16,05,19

 

Medzi každým písmenom sa dáva čiarka (,) a medzi vetami sa dáva lomítko (/)

 

 Domáca úloha:

 

Vmyslite príbeh ako táto šifra vznikla a nech má aspoň 100 slov a napíšte ho najskôr v nezašifrovanej podobe a potom v zašifrovanej podobe. Nezabudnite sa podpísať, uviesť ročník a fakultu a teraz už môžete ísť *povie a odíde*

Domácu úlohu posielajte mailom na Lovely_15@azet.sk alebo formulárom.